Mejerier, særligt ost- og pulvermejerier, har i princippet et overskud af vand som følge af vandet i råvaren. Samtidigt er der dog store hygiejniske krav i industrien som traditionelt har fordret et højt vandforbrug – støttet af en restriktiv regulering af hensyn til fødevaresikkerheden.

Dette partnerskab udfordrer den gængse opfattelse af behovet for et stort vandoverskud i mejeriindustrien og vil via fokus på på nye innovative teknologiske løsninger koblet med udvikling af principper for innovationsfremmende regulering og forvaltning synliggøre at visionen om et vandløst mejeri, hvor eneste vandkilde er vandet i råvaren, langt fra er utopi. Der vil være behov for en bredtfavnende indsats, hvor vandforbruget minimeres via en fokuseret indsats på en række fronter – via forbedrede moniterings- og ledelsessystemer til nye teknologiske løsninger. Det er dog også opfattelsen at nærværende partnerskab er et væsentligt skridt på vejen mod det vandløse mejeri – men at et sådant mejeri ikke vil lade sig realisere indenfor partnerskabets to årige periode.

Det er opfattelsen blandt partnerskabets parter at de teknologiske muligheder er til stede – såfremt der etableres synergi imellem disse – og at sådanne løsninger ikke bremses af innovationshæmmende regulering.

Den teknologiske fokus i partnerskabet vil være på:

  • Udvikling af systematiseret metodik og organisation for arbejdet med systematiseret forbedring af mejeriers vandeffektivitet;
  • Forbedrede moniterings og styringsværktøjer til decentral vandmåling of opfølgning på vandbesparelsesmål;
  • Optimering af CIP systemer med henblik på genvinding af produkt, øget genbrug af vand og regenerering af CIP væsker;
  • Udvikling af teknologi til rensning af resterende CIP spildevand og øvrige resterende til kvalitet som kan genbruges til teknisk vand – men ikke til fødevareproduktion;
  • Udvikling af teknologi til stabilisering af den mikrobiologiske kvalitet af RO-permeat og kondensat med henblik på genbrug som højkvalitetsvand – til genbrug i fødevareproduktion;
  • Udvikling af hurtig (evt. online) metoder til dokumentation af den mikrobiologiske kvalitet af genbrugsvand.

Såfremt alle ovennævnte koncepter udvikles og implementeres parallelt vil visionen om det vandløse mejeri kunne realiseres. Reelt er koncepterne på meget forskellige teknologiske stadier – og dermed må en gradvis udvikling og indfasning forventes. Endvidere vil løsningernes rentabilitet være stærkt afhængige af lokale omkostninger til vandforsyning og afledning af spildevand – ligesom reduktionen i vandforbrug muligvis vil ske delvist ved at gå på kompromis i forhold til f.eks. energi- eller kemikalieforbrug. Løsningernes eco-efficiency vil således være stærkt afhængige af også den lokalt tilgængelige vandressource.