Tal fra Landbrug & Fødevarer viser, at mejerierne i Danmark bruger omkring 6,5 mio. kubikmeter vand om året, og en  rapport om det ”Vandløse Mejeri” fra Naturstyrelsen viser, at mejerierne kan spare mellem 20-30 pct. af dette forbrug ved anvendelse af vandbesparende løsninger. Rapporten viser imidlertid også, at der eksisterer en række væsentlige barrierer for at kunne indfri potentialet. Dette partnerskab vil forsøge at finde løsninger på de identificerede barrierer, hvorved det samlede potentielle besparelsespotentiale fra partnerskabets aktiviteter ligger på mellem ca. 1,3 – 2 mio. m3 drikkevand om året. Besparelsespotentialet må endvidere forventes at være større i takt med, at EU’s mælkekvoter forsvinder.

Landbrug & Fødevarer skønner, at vandbesparelser på op mod 2 mio. m3 vil medføre direkte økonomiske besparelser for mejerierne på omkring 30. mio. kr. om året.