Målet med projektet er at nedbringe vandforbruget i mejeribranchen i Danmark under hensyntagen til mejeriernes økonomi, fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og miljøforhold. Der tilstræbes holistiske løsninger, hvor også energi og ressourceforhold indgår- ligesom løsninger med styrket organisering og ledelse vil indgå.  

Et delmål er at styrke dansk eksport af systemløsninger og dertil knyttet mejeri- og vandteknologi. Projektet vil i høj grad fokusere på en bred integrering, hvor der sikres de størst mulige besparelser i branchen som helhed. Det betyder bl.a., at en stor del af projektet vil være praktisk og anvendelsesorienteret og adressere barrierer og muligheder, som er blevet identificeret i det netop gennemførte partnerskab for det ”Vandløse Mejeri”.