Partnerskabet er sammensat af en lang række aktører, som hver især skal bidrage til at sikre vandeffektivitet i mejeribranchen.

Nedenfor kan du se, hvem der deltager i partnerskabet:

 • DHI (projketleder)
 • Arla
 • Mammen
 • Nørager
 • Them
 • Thise
 • Landbrug & Fødevarer
 • Dansk Erhverv
 • Mejeriforeningen
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Fødevarestyrelsen
 • Naturstyrelsen
 • DTU Fødevareinstituttet
 • DTU Miljø
 • CBS IKL
 • DSS
 • Grundfos
 • Krüger
 • Kamstrup
 • Ecolab
 • Vestforsyning A/S