EU’s mælkekvoter, som fastsætter hvor meget mælk, der må produceres i landbruget i EU, forsvinder med udgangen af 2015. Det skønnes i den sammenhæng, at leveringen af mælk til mejerierne i Nordeuropa vil stige med én milliard kilo mælk - eller 10 pct. - fra 2015 til 2017. Det skaber grobund for investeringer i nye og større produktioner, hvor nytænkning og afprøvning af teknologier herunder øget vandeffektivitet har store markedsmæssige potentialer - både i EU og resten af verden.

En rapport fra Naturstyrelsen om mulighederne for at udvikle et vandløst mejeri viser, at mejerierne har et potentiale for at spare mellem 20–30 % af deres vandforbrug med en dertil hørende økonomisk besparelse. 

Udsigten til en øget mælkeproduktion samt kortlægning af væsentlige potentialer for vandbesparelser har været bevæggrunden for at starte dette partnerskab op. Formålet er således at sikre størst mulige vandbesparelser for danske mejerier, hvilket blandt andet skal imødekommes ved at:

  • Nedbryde administrative barrierer for genanvendelse af vand
  • Nedbringe vandforbruget via styrket udbredelse af vandeffektive løsninger
  • Udføre risikovurdering af sikre kombinationer af kilder, behandling og anvendelse af vand
  • Afprøvning og dokumentation af teknologier/processer, som kan gøre vandkilden genanvendelig
  • Udvikling af forretnings- og partnerskabsmodeller så teknologiske løsninger og systemer kan bidrage til øget eksport og vækst.

Projektet er igangsat i januar 2014 og afsluttes december 2015.