I samarbejde med projekterne REWARD og DRIP afholdt Vandeffektive Mejerier en fælles workshop den 29. februar 2016. Formålet med workshoppen var at informere om initiativer fra de forskellige projekter, diskutere udfordringer og foranledige samarbejde mellem projekterne.

Præsentationer fra workshoppen kan ses nedenfor:

- Introduktion

- Fødevareregulering i relation til vand

- Introduktion til REWARD

- REWARD: Regulering, teknologi og kontrol

- REWARD: On-line monitorering

- Introduktion til DRIP

- Introduktion til Vandeffektive Mejerier

- Vandeffektive Mejeri: Branchekode for genbrug af vand

- HACCPP i forhold til genbrug af vand

- Vandeffektive Mejeri: Implementering af branchekode

- Genbrug af vand i Belgisk mejeriindustri

- Vandeffektivitet på Danmarks Protein

- Vandeffektivitet på AFISA

- Vandgenbrug i FrieslandCampina

- Vandgenbrug - Grundfos

- Drøftelser under gruppesessionen 

- Deltagerliste