07.08.14

Vandgenbrug på den europæiske dagsorden

Et europæisk møde i Brussel afholdt den 25. og 26. juni hvor mere end 200 deltagere diskuterede de nuværende og fremtidige udfordringer og løsninger på vandområdet. Mødet var arrangeret af den europæiske vandplatform WssTP og fokuserede på fire områder:

  1. Systematisk Innovation i en cirkulær økonomi hvor fokus skifter fra at vand og resurser alene bruges en gang til at genanvendes
  2. Naturbaserede løsninger med anvendelse af naturlige/menneskabte løsninger som f.eks vådområder og laguner
  3. Klimaservice hvor vandanvendelse/vandgenbrug indtænkes i løsninger for at mindske oversvømmelser/ tørke
  4. Smartere byer

Luisa Prista fra EU Kommissionens Direktorat for Forskning og Innovation fremhævede betydningen af at tænke vand, energi og resurser ind i samlede løsninger, men også at se på nye forretningsmodeller, som kan øge konkurrenceevnen og beskæftigelsen i Europa.

Beate Kettlits, Direktør for Fødevarepolitik, Videnskab og Forskning ved FOODDRINK Europe beskrev fire væsentlige fremtidige forskningstemaer for sektoren: innovative teknologier, energi-, vand og resurseeffektive løsninger i fødevareproduktion, samarbejde på tværs i sektoren mellem miljøfolk, vandbehandlingseksperter og ledelse og sikre disinfektionssystemer uden anvendelse af vand.

Albert Janssen, formand for WssTP arbejdsgruppen for vand og industri præsentere tre områder som kunne øge vandgenbruget i industrien: et forbedret kendskab til vandkvantitet og vandkvalitet for industrielt vand i Europa, bedre lovgivning for vandgenbrug og genanvendelse og et bedre investeringsklima for teknologier og demonstrationsprojekter.

Læs mere om mødes resultater og se præsentationerne fra mødet på www.waterinnovationeurope.eu