03.11.14

Benchmark dit vand- og energiforbrug med andre mejerier

Society og Dairy Technology har lavet en review af mejeriers forbrug af vand, energi og spildevand ud fra en lang række forskellige mejeriproduktioner. Du kan bruge artiklen til at vurdere din performance med andre mejeriers performance indenfor vand, energi og spildevand.

Læs også om strategier og metoder til at nedbringe forbruget med henvisning til konkrete eksempler.

I artiklen kan du fx finde omfattende data vedrørende:

  • Vandforbrug i liter vand pr. kg mælk eller mælkeprodukt (mælk, ost, pulver mv.)
  • Spildevandsudledningen i liter pr. liter produkt/proces samt indhold af BOD, COD, TSS, P og N
  • Energiforbruget i GJ pr. ton produkt (mælk, ost, pulver mv.)

Du kan finde opsamlingen her.