24.02.14

Mandag den 3. marts afholdes demadag om måling. Arrangementet afholdes hos Kamstrup A/S.

Dagens agenda vil være følgende:

12:30              Frokost

13:15              Kamstrup        Vand- og energimålere

13:45              Grundfos        Flow- og energimålere

14:15              Kaffepause

14:45              Ecolab           Måling af mælk i vand til styring af udskyl mv.

15:15              Grundfos        Pump Audit

15:45              Grundfos        Bakteriemåling

16:15              Afrunding

Tilmelding kan ske på ssj@kamstrup.dk senest torsdag den 27. februar 2014.