05.08.14

Projekt- og styregruppemøde afholdt den 23. juni 2014 på Hotel Hedegaarden i Vejle

Fremskridt siden mødet i partnerskabet 3. februar 2014:

- Innovativ regulering v/Claus Heggum L&F og Jeppe Boel, DTU Fødevarer
- Kortlægning af vandforbrug og status for vandgenbrug på mejerierne v/ Martin Andersen, DHI og Finn Skov Nielsen, Krüger
- Kortlægning af vandforsyning og spildevand v/ Martin Rygaard, DTU Miljø og Resurser
- Identificerede udviklings- og demonstrationsprojekter v/ Martin Rygaard, DTIU og Gert Holm Kristensen, DHI
- Forretnings- og partnerskabsmodeller v/Esben Rahbek Pedersen, CBS

Nationale og internationale aktiviteter på vandgenbrug i mejerier

- REWARD projektet, V/ Professor Søren Balling Engelsen, KU, projektleder for REWARD
- Veolias erfaringer med øgning af vandeffektivitet i mejerier v/ Finn Skov Nielsen, Krüger
- EU´s arbejde med BAT/BREF og Direktiv for vandgenbrug v/ Henrik Borg Kristensen. L&F
- Økoeffektivitet på mejerier og i vandkæder, hvordan kan det måles? v/ Palle Lindgaard-Jørgensen

Referater:

Referat fra partnerskabsmøde 23 juni 2014

Referat fra Styregruppemøde 23 juni 2014

Præsentationer og andre dokumenter:

about REWARD

Oplæg til mulige projektaktiviteter

Arbejdspakke 2 - status

BREF og EU Standarder

Innovativ regulering - PPT rapport

Kortlægning vandspildevand - liste med projekter

Skema til brug ved tilskud til mejerier

Tilskud til udstyr

Mikrobiologi

Partnerskabsmodel og forretningsmodel

Økoeffektivitet