03.02.14

Den 3. februar i Vejle blev der afholdt en kick-off workshop, som havde til formål at samle alle de mange deltagere og opnå en fælles forståelse for projektet og dets aktiviteter og sammenhæn på tværts. 

Workshoppen forløb positivt, og der blev allerede indgået aftaler mellem mejerierne og de enkelte rådgivere om vandkortlægning mv.