Virksomheder opnår ikke en konkurrencefordel alene ved at udvikle en ny teknologi. Succesen afhænger også af, hvordan den nye løsning bliver produceret, markedsført, distribueret, prissat, forbrugt og evt. recirkuleret. Det siges, at en ny teknologis værdi forbliver latent, indtil den er blevet introduceret på markedet. Der er mange eksempler på, at selv teknisk overlegne produkter aldrig slår igennem på markedet, fordi de var for dyre at producere, bliver markedsført forkert eller ikke lever op til kundernes efterspørgsel og behov (f.eks. Better Place). Omvendt kan nye kombinationer af produkter, serviceydelser, m.m. være med til at ændre konkurrencevilkårene inden for en bestemt industri. Et eksempel er Ipad’en, som ændrede musikbranchen, selvom produktet i sig selv ikke var teknologisk nyskabende.

Der vil i partnerskabet blive foretaget en udtømmende beskrivelse af mulige forretningsmodeller samt en kortlægning af det nuværende partnerskab og dets processer. Denne analyse vil lede frem til konkrete anbefalinger af, hvordan partnerskabet og forretningsmodellerne bør skrues sammen med henblik på opnå kommerciel succes med de udviklede teknologier, løsninger og koncepter.