Tidligt i projektet vil der blive identificeret projekter hos mejerierne, der er tæt på implementering, og hvor der måske allerede er afsat investeringsmidler. Formålet med at bringe disse demonstrationsprojekter ind i projektet er således en ambition om realisering af vandbesparelser og eksportmuligheder tidligt i projektforløbet. Gennem projektets aktiviteter understøttes ambitionen ved at sikre en solid dokumentation af resultaterne fra demonstrationsaktiviteterne. 

Partnerskabets vidensinstitutioner vil bidrage til en grundig dokumentation samt teknisk, økonomisk og bæredygtighedsvurdering med henblik på formidling af løsningerne til den øvrige danske fødevareindustri – og i forhold støtte af teknologileverandørernes eksportpotentiale.

Øvrige koncepter udviklet og afprøvet vil - såfremt løsningerne findes tilstrækkeligt attraktive for slutbrugerne - blive implementeret på direkte kommercielle vilkår imellem partnerskabets teknologileverandører og mejerier. I disse tilfælde vil partnerskabets øvrige parter bidrage til en grundig dokumentation af opnåede tekniske, økonomiske og bæredygtighedsmæssige effekter af de implementerede løsninger til sikring af videnspredning og øget eksportpotentiale.