Med udgangspunkt i eksisterende ideer og planlagte aktiviteter hos mejerier og teknologileverandører samt i nye løsninger og teknologiske koncepter til vandbesparelser og øget vandgenbrug identificeret gennem projektets kortlægningsaktiviteter gennemføres  et antal teknologiafprøvninger. Afprøvningerne har til formål at efterprøve nye metoder og løsninger til øget vandeffektivisering i mejerisektoren og at optimere design og drift af de nye løsninger samt at sikre en solid dokumentation som baggrund for efterfølgende demonstration og implementering. Ud over den teknologiske afprøvning vil der blive gennemført teknisk/økonomiske evalueringer og vurderinger af løsningernes robusthed og bæredygtighedsprofil baseret på metodikker og indikatorer udviklet og beskrevet.

En væsentlig barriere for genanvendelse af vand i mejeribranchen er tilgængelighed af mere avancerede måleteknologier. Ud over vandbehandlingsteknologi vil der blive arbejdet målrettet med afprøvning og dokumentation af moniteringsteknologier/sensorer til overvågning og registrering af vandforbrug og vandkvalitet, der vil kunne understøtte øget vandeffektivitet i sektoren. Der vil blive arbejdet både med teknologisk innovation, der er langt fremme og vil kunne implementeres i løbet af projektets løbetid og med løsninger, der har længere horisont end projektets varighed. 

Aktiviteterne forventes at omfatte:

  • CIP systemer og regenerering af CIP-væsker
  • Rensning og genbrug af CIP overskudsvand
  • Mikrobiel stabilisering af RO permeat
  • Monitering af mikrobiel kvalitet af genbrugsvand
  • Smart-water-meetering