Partnerskabet vil med udgangspunkt i de enkelte mejerier samt en detaljeret vandkortlægning af deres produktions- og forsyningssystemer udpege de væsentligste potentialer for minimering af vandforbrug og genanvendelse af vand. Der vil blive udviklet et organisatorisk set-up og værktøjer til at hjælpe mejerierne i deres daglige arbejde med at opnå forbedret vandeffektivitet. På hvert af de deltagende mejerier udarbejdes et katalog over mulige scenarier for forbedret vandeffektivitet - scenarierne vil blive evalueret baseret på basis af tekniske, økonomiske og bæredygtighedsparametre, og der vil blive udarbejdet en handlingsplan for hvordan besparelserne kan realiseres. 

Aktiviteterne vil omfatte:

  • Organisations- og ledelsesudvikling
  • Systematik for værdibaseret vandkortlægning
  • Katalog over scenarier for forbedret vandeffektivitet
  • Evaluering og prioritering af scenarier