Mælk

Velkommen til partnerskabet "Vandeffektive mejerier"

Kan man producere ost uden at bruge vand? 

Det mener vi man kan, og vi har derfor valgt at gå sammen om at nedbringe vandforbruget hos mejerierne i Danmark. Det skal i sidste ende give os viden, der gør det muligt at lave et mejeri, som udelukkende bruger vandet fra mælken, fx når der skal gøres rent.

Partnerskabets deltagere kan ses her.